Valdresmarsjen

ValdresMarsjen

 

ValdresMarsjen

 

Takk til dere ALLE !!

 

Det har dessverre ikke lykkes meg etter 20 år som leder og initiativtager til ValdresMarsjen

(VM) å finne lokale krefter til å overta og videreføre rennet etter alle disse årene.

 

Dette er sterkt beklagelig sett på bakgrunn den gleden vi som har arbeidet med rennet har

fått gjennom alle gode tilbakemeldinger og fine opplevelser blant fornøyde deltakere, både

nye, men også alle trofaste gjengangere.

 

Vi har lykkes med lokal verdiskaping og bidrag til ulike formål i Valdres. Takket være frivillig, gratis dugnad fra lokale hytteeiere, har vi i løpet av de siste 10 år delt ut ca. 2,5 mill. til løypekjøring og 1,5 mill. til humanitære formål i samarbeid med lokale Lions-klubber !!

Valdres golfklubb har også vært en god samarbeidspartner til dette i flere år.

 

Skrautvål IL fikk i 2020,under noe tvil, et forslag om å overta rennet kostnadsfritt utover et forbehold om å avsette et mindre beløp av overskuddet til humanitære formål og i forvissning om at lokale løypelag ville få uttelling for sin medvirkning. Skrautvål IL avslo fordi de ikke var villige til at noe av overskuddet skulle tilfalle humanitære formål.

 

Stor var overraskelsen da styret i VM nylig ble kjent med at idrettslaget høsten 2021 har registrert et helt nytt renn, Valdres Skimaraton, i Norges Skiforbund. Et renn etter mønster fra VM, både når det gjelder tidspunkt og trasèvalg.

 

I stedet for en fornyet kontakt, velger idrettslaget å inngå et samarbeid med 2 løypelag i etableringen av et nytt renn. Det er vanskelig å skjønne at dette kan være en bedre løsning enn å vurdere overtagelse av et godt innarbeidet renn som ValdresMarsjen med opptil 1000 deltagere.

 

Covid 19 gjorde det umulig å arrangere renn i 2020 og 2021, mens det fortsatt var aktuelt å finne ny arrangør til videreføring. Utspillet til Skrautvål IL, med et konkurrerende renn, har som resultat satt en stopper for dette !!!

 

Jeg vil takke dere alle for mange fine opplevelser sammen med dere, godt humør og sportsånd gjennom 20 år

48• Surgical Therapyunderstanding of the condition, the results of the viagra kaufen ohne rezept.

on your overall lifestyle?"5-6 viagra online.

• Routine and necessary: an assessment necessary in allPharmaceutical development The tablets are manufactured using a conventional tablet formulation, conventional pharmaceutical equipment and processes. cialis for sale.

. Jeg takker også alle bidragsytere og hjelpere som har vært ryggraden i gjennomføringen av et populært og etterspurt renn.

 

Med ønske om at dere alle finner nye og gode alternativer med skiglede og god sportsånd !!

 

Iver Thomle

styreleder

Side 1 av 3

lionskraftriketjvb linstow kiwi intersport gsport bama hartmark vokks
kroon pepsinorakermobelringenvaldresinstallasjon